Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats i barnomsorgen görs via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Bank-id kan ansökan ske via blankett som du får på förskoleexpeditionen.

ATT VÄLJA FÖRSKOLA I ANNAN KOMMUN ÄN HEMKOMMUN

Om ditt barn är skrivet i annan kommun kan barnet få plats i vår kommuns förskoleverksamhet om det finns förskoleplatser. Det behövs även ett yttrande från hemkommun innan vi som mottagande kommun kan placera ditt barn i förskolan. 

Uppsägning

Görs endast när barnet ska sluta inom kommunens barnomsorgsverksamhet. Sker skriftligt på särskild blankett, två månader innan vid planerad uppsägning, samma månad vid arbetslöshet. Tiden räknas från det att uppsägningen inkommer till respektive administratör. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte utnyttjar sin plats.

NÄR STÄLLER MAN SITT BARN I KÖ OCH NÄR KAN FÖRSKOLA ERBJUDAS?

Skollagen 8 kap.
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Man kan ansöka om plats så snart familjen vet sitt behov, men 
ködatumet blir 
4 månader innan önskat placeringsdatum, som tidigast är när barnet fyllt 1 år.

När en ansökan kommer in om plats i förskolan läggs denna in i Procapita
som sökande till de förskolor som de önskat på sin blankett.

PLACERING VID EN FÖRSKOLEENHET

Skollagen 8 kap. 
15§ 
Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

NÄR VÅRDNADSHAVARNA INTE FÅR DEN FÖRSKOLA DE ÖNSKAR I FÖRSTA HAND

Om vi inte kan erbjuda den förskola som är förstahandsvalet så kan vårdnadshavare ansöka om omplacering. Samtidigt som det skriftliga placeringsmeddelandet skickas till familjen bifogas en ansökan om omplacering.
Ansökan skickas in till förskolans expedition av vårdnadshavarna och innebär att barnet står kvar i kön för att få en omplacering när en plats finns vid den förskola som är förstahandsvalet.

VAD GÄLLER NÄR DET ÄR TVÅ SÖKANDE TILL SAMMA PLACERINGSSTÄLLE SOM HAR EN FÖRSKOLEPLATS?

Förskolan tittar då på garantitid, barnets ålder och närhet till hemmet.

KAN MAN ÄNDRA ÖNSKAT PLACERINGSDATUM?

Av hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov, eller på grund av familjens situation i övrigt kan man ändra sitt önskade placeringsdatum.

NÄR KAN SOM VÅRDNADSHAVARE VÄNTA SIG BESKED OM PLATS I FÖRSKOLAN

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Förskolan ska försöka ge besked om att du har fått plats två månader före garantitiden går ut. Garantitiden är de fyra månader (efter det att man har anmält önskemål om förskola) innan man ska erbjudas en plats.

Plast söker man via e-tjänst, snabblänk finns längre ner på sidan

EJ FOLKBOKFÖRD I KOMMUN SAMT SAKNAR SVENSKT PERSONNUMMER

Om den som söker plats saknar svenskt personnummer placeras barnet i kö, men om man vid placeringstillfälle fortfarande inte fått svenskt personnummer begär vi att vårdnadshavare visar upp dokument som påvisar anledning till att de finns i kommunen. Finns en asylsökan placeras barnet som planerat. Om barnet ej är asylsökande så erbjuds ingen placering.