Mat i förskolan

litet barn i kockmössa

Förskolan ska servera varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen, det står i Skolverkets allmänna råd för förskolan. Måltiderna är en del av omsorgen om barnen. Men måltiderna kan också användas som ett pedagogiskt verktyg, till exempel för att lära barnen om hållbar livsstil, hälsa eller vad man äter i olika länder.
Specialkost

Det kan finns olika skäl till behov av specialkost; medicinska, religiösa och etiska.
Det är viktigt att de barn som har behov av specialkost av medicinska skäl har fått en korrekt diagnos av medicinsk personal, och att förskolan får ett intyg så att rätt livsmedel serveras.