Avgifter och regler för förskolan

Eda kommuns taxa är en enhetstaxa innebärande att vårdnadshavarna betalar en avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten (svenska kronor) för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Inkomsttaket i maxtaxan indexregleras från 1 juli 2015 och är 49 280 kr/månad från 200101. Högsta avgift är 3 %, högst 1 478 kr/månad. Inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten överstiger maxtaket. Om inte begärd inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift.

HÖGSTA AVGIFT I FÖRSKOLEVERKSAMHET (BARN 1-5 ÅR)

 • Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1478: -/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 986: -/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493: -/månad
 • Barn 4: Ingen avgift
 • Frukost/lunch/mellanmål ingår
 • Blöjor står förskolan för

Har du frågor om din barnomsorgsräkning, kontakta i första hand förskoloeexpeditionen.

Regler

Barnomsorg som kan erbjudas:

 • Kommunal förskola för grupper av barn i åldrarna 1-5 år.
 • Fristående förskola för grupp av barn i åldern 1-5 år.
 • Pedagogisk verksamhet (familjedaghem) för barn i åldrarna 1-12 år.
 • Fritidshem, utöver skoltid, för barn i åldrarna 6-12 år.
 • Om man separerar går fakturan till den vårdnadshavare där barnen är skrivna.
  Vill man ha delad faktura, skriver man ett brev till oss, som båda vårdnadshavarna skriver under.

Öppettider

Våra öppettider är helgfria vardagar kl 06.15-18.30.
Samma tider gäller inom alla verksamheter.

 • Barnets placeringstid i timmar/vecka
 • Vårdnadshavarnas arbets/studietid + resväg
 • För nattarbetande räknas sovtid som arbetstid.

Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg

Kommunen där barnet är folkbokförd ska erbjuda förskola. Barnet ska ha fyllt 1 år.
Om tillsynsbehov finns utöver skoltid, kan skolbarnsomsorg erhållas från och med när barnet börjar förskoleklass och upphör när barnet fyller 13 år.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i annan kommun kan barnet få plats i förskoleverksamheten efter godkännande från din hemkommun. För ansökningsblankett kontakta oss på
tfn 0571-282 02