Växtlust Leader

Via den ideella föreningen Leader Växtlust Värmland kan föreningar och organisationer söka projektmedel för landsbygdsutveckling. Arvika kommun har varit en av medlemmarna i föreningen Leader Växtlust Värmland under perioden 2014-2020, med fortsatt deltagande under den nya programperioden 2021-2022.

Det finns också ett beslut om att delta i nästa programperiod 2023-2027 med ett årligt bidrag motsvarande 300 000 kronor. Inför den perioden utarbetas ny vision och nya strategier.

Leaderkontoret finns i Sunne kommun. Mer information finns på föreningens webbplats Växtlust Värmland.