Friggebod, attefallshus

Friggebod i en lummig trädgård

I bostadshuset omedelbara närhet får du utan bygglov bygga en eller flera fristående komplementsbyggnader. Här kan du läsa mer om friggedbodar och attefallshus.

Friggebod

En friggebod är en komplementsbyggnad som inte kräver bygglov. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Reglerna gäller för alla, oavsett om du bor i tätbebyggt område eller på landsbygden.

En friggebod är ett komplement till ett en- ellet tvåbostadshus. Det måste alltså finnas ett bostadshus på tomten för att du ska kunna bygga en friggebod. Friggeboden ska också vara fristående och får inte byggas ihop med annan byggnad. En friggebod får användas till uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som en komplementsbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

Placerar du din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs grannas medgivande.

Attefallshus

Vid en- eller tvåbostadshus frå du, förutom friggebod, även uppföra attefallshus på maximalt 25 m2. Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m2. Huset kan användas som en bostad (komplementsbostadshus) eller som förråd, gäststuga eller garage (komplementsbyggnad). 

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Plan- och fastighetssektionen och få ett startbesked.

I vissa fall kan attefallshus kräva bygglov om det finns en detaljplan. Hör av dig till Plan- och fastighetssektionen vad som gäller i ditt område. Vill du läsa mer om attefallshus finns infomation på Boverkets hemsida.