Ny avfallsplan

Kvinna håller återvinningsbox med papp bredvid färgglada lådor

Kommunen, tillsammans med varje verksamhet, företag och enskild kommuninvånare, ansvarar för att så långt som möjligt undvika att skapa avfall. Att sedan återbruka eller sortera för återvinning det avfall som uppstår ska vara enkelt och en självklar del i vardagen.

För att uppfylla lokala, nationella och internationella mål som rör avfallsområdet krävs samarbete mellan alla aktörer i samhället. Tillsammans kan vi minska den påverkan avfallet har på människan och naturen.

Avfallsplanen är ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen i kommunen och denna omfattar mål och åtgärder för hur kommunens avfallshantering ska bli miljömässigt hållbar och tillgänglig. Den grundar sig i globala, nationella och lokala miljömål och strategier som alla bidrar till att skapa ett hållbart samhälle ur de tre grundpelarna ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Avfallsplanen är ett levande dokument och är en av grunderna till kommunens verksamhetsplanering.

Avfallsplanen gäller för åren 2023–2030 och har tagits fram genom ett kommunöverskridande samarbete mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Avfallsplanen är gemensam för de tre kommunerna och till planen finns en kommunspecifik handlingsplan för varje kommun.

Avfallsplanen och dess bilagor ligger under Taxor, policys och styrande dokument. Du kan läsa dom här:

 Avfallsplan 2023-2030

Handlingsplan Avfallsplan 2023-2030

Bilagor Avfallsplan 2023-2030