Studie och yrkesvägledning

Vi erbjuder alla som är folkbokförda i Eda kommun kostnadsfri studie-och yrkesvägledning. För dig som går i tankar på att börja studera finns möjlighet att besöka oss, boka in ett möte på plats eller att kontakta oss via telefon. Studie- och yrkesvägledningen utgår från dina behov, önskemål och förutsättningar och arbetar för att stödja dig i att kunna gå vidare till att börja studera och arbeta.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att:

  • bli medveten om olika utbildnings-och yrkesval
  • upprättande av individuella studieplan
  • ge råd och vägledning mellan olika valalternativ
  • sammanställa slutbetyg/gymnasieexamen
  • informera om studieekonomi och studiestöd
  • jämföra antagningspoäng, meriter och kompletteringar