Ansökan

För att fritt kunna ansöka till våra kurser och utbildningar krävs det att du är folkbokförd i Eda kommun, eller någon av övriga Värmlandskommuner. Lämna in ansökan hos den kommun där utbildningen anordnas via det system kommunen tillhandahåller. Lämna även in ansökan och ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Sista ansökningsdag till kurser/utbildningar

Ansökan görs via en webbansökan på internet eller via ett formulär som du hämtar hos studie-och yrkesvägledaren. Sista ansökningsdag hittar du på vår gemensamma hemsida för Komvux Värmland. 

Ansökningsperioder

P1: 15 oktober - 15 november
P2: 15 januari - 15 februari
P3: 15 mars - 15 april
P4: 15 maj - 15 juni
P5: 15 augusti - 15 september

Dokument till ansökan

Ansökan ska innehålla betyg, CV och personligt brev som visar att du har de förkunskaper/behörigheter som krävs för utbildningen du vill söka. Observera att ansökan ska vara komplett med samtliga dokument på det sätt enskild kommun ger anvisningar om innan sista ansökningsdag. När du söker en utbildning ska du alltid bifoga kopior på dina tidigare betyg. Dessa kan vara:

  • Grundskolebetyg och/eller
  • Samlat betygsdokument/slutbetyg från gymnasiet
  • Studiebevis/examensbevis från gymnasiet
  • Utdrag ur betygskatalog från gymnasiet
  • Komvuxbetyg från andra kommuner
  • Bedömning från UHR på utländsk utbildning

Hjälp med ansökan

Vill du ha hjälp med att diskutera och planera dina studier ska du kontakta studie-och yrkesvägledaren som även kan ge grundläggande information om studiestöd. Studie-och yrkesvägledaren hjälper dig att upprätta en individuell studieplan som reglerar vilka kurser du ska läsa och i vilken studietakt (helfart, halvfart eller annan studiehastighet).