Miljötratten

miljötratt

Förhindra stopp i avloppet och gör en insats för miljön!

Eda kommun har tillsammans med Eda Bostads AB tagit initiativ för att aktivt jobba för att minska mängden matfett som felaktigt hamnar i avloppet och skapar problem med igensättningar, genom att introducera miljötratten, ett hjälpmedel att källsortera matolja/flytande fett.

Om fett spolas ned i avloppet sjunker temperaturen på fettet/oljan, vilken i sin tur leder till att fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Till slut bildas proppar som orsakar stopp i avloppet vilket både är kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Problem med igensättningar gäller alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommun. Dessutom utgör oljan/fettet en resurs som kan tas till vara och energiutvinnas eller återvinnas till t ex tvål, tvättmedel, stearinljus eller gummi.

MILJÖTRATT KAN HÄMTAS KOSTNADSFRITT PÅ FÖLJANDE PLATSER:

  • Eda kommun (kommunkontoret), Torget 1, Charlottenberg
  • Eda Bostads AB, Storgatan 23, Charlottenberg
  • Lundens Återvinningscentral
  • Servicepunkten i Koppom
  • Servicepunkten i Skillingsfors
  • Biblioteket i Åmotfors 

Miljötratten skruvas på en flaska med den dimension som PET-flaskor. Ur miljösynunkt är det bäst att använda en en PET-flaska som tappat sin streckkod eller en flaska utanför pantsystemet (bl a vissa saftflaskor).

INLÄMNING INSAMLAT FETT

Flaskor med insamlad olja/fett lämnar du på Lundens Återvinningscentral.