Sjukvård och tandvård

Blodtrycksmätare och mediciner

Eda kommun och Region Värmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i Eda kommun. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till Vårdcentralen Eda

Du kan också ringa 1177 för att få råd.
Vid akuta situationer ringer du 112.