Resor, transporter och besök

Buss Värmlandstrafik

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland och har ansvar för sjukresor samt att de av kommunerna fått ansvar för färdtjänsten och riksfärdtjänsten.

Region Värmland har i sin tur gett Värmlandstrafik AB i uppdrag att hantera den operativa verksamheten, bland annat beställningscentralen och trafikledningen av fordon. Det är också Värmlandstrafik AB:s handläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätt till färdtjänsttillstånd.

Här kan du läsa mer om sjukresor och färdtjänst