Missbruk och våld

Tjej som håller upp en hand

stöd och hjälp

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak. 
Du kan läsa mer om organisationerna via länkarna till höger.

Missbruk kan exempelvis handla om alkohol eller droger. Socialtjänstens vårdinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen det gäller.

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp.

Du kan kontakta socialtjänsten eller polisen för att få stöd och hjälp. Dit kan du också vända dig för rådgivning om det förekommer våld i din närhet. Anmäl alltid direkt om barn är inblandade.

Är situationen akut, ring alltid 112