Funktionsnedsättning

Siluetter av rullstolsburna,  barn och vuxna

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionshinder.

En funktionsnedsättning kan påverka dina möjligheter att göra olika aktiviteter eller begränsa dig när du rör dig ute i samhället. För att vardagen ska fungera så bra som möjligt kan det uppstå behov av stöd och hjälp.

Ansökan om stöd och hjälp görs hos handläggaren för LSS eller socialpsykiatri.