Föräldraskapsstöd

Händer som håller pusselbitar

Nu får du möjligheten att utforska din roll som förälder!

Eda kommun erbjuder olika former av stöd för dig som förälder där du kan få ta del av andras erfarenheter samt dela med dig av dina egna. Genom samtal och olika övningar är intentionen att stärka dig och din roll som förälder. Att öka empatin och lyhördheten till era barn.

FÖRÄLDRAGUIDEN

Behöver du som förälder dela vardagsproblem runt barnen med någon?
Rådgivning erbjuds till föräldrar med barn 0-18 år.

Ibland kan du behöva någon att prata och bolla dina tankar med, någon som lyssnar och kan ge dig stöd, inspiration och peppning. Inga frågor är för små eller för stora. Vi hjälper dig att komma vidare till rätt stöd när det behövs.

All kontakt och rådgivning är gratis och inga journaler förs. Du kan vara helt anonym i kontakten om du vill. Om du vill bli uppringd skicka gärna ett sms till 0730539759 med ditt nummer så kontaktar vi dig.

KOMET

Eda kommun erbjuder gruppträffar i Komet. Utbildningen riktar sig till alla familjer i Eda kommun med barn i åldern 3-11 år.

ÄLSKADE FÖRBANNADE TONÅRING

Älskade förbannade tonåring vänder sig till alla föräldrar med barn som snart kommer in i tonåren, eller som redan är i tonåren i Eda kommun

Växa i Värmland.

Växa i Värmland består av tematräffar där vuxna får möjlighet att reflektera och diskutera med varandra utifrån aktuella teman, något som föräldrar själva uttrycker önskemål om. Tematräffar i Växa i Värmland kan genomföras på olika arenor exempelvis förskola, skola, fritidsgård, föreningsliv, arbetsplatser och familjecentraler.