Anhöriga och frivilliga

Ett äldre par ute och promenerar

Det kan kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande att vara anhörig som ger stöd, vård och omsorg i hemmet till någon äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Anhöriga är oersättliga medarbetare, därför är det viktigt att ge stöd som gör det lättare att orka utan att ge avkall på den egna hälsan och livskvaliteten.

Frivilligarbetare är en viktig del i dagens samhället, att finnas till som ett stöd eller vän. Om du känner att det finns tid och ork över för att göra en insats för en medmänniska så ta kontakt med någon organisation som utför frivlligarbete, till exempel Röda Korset.