Äldre

Gammal dam som virkar

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov. En övergripande utgångspunkt är de nationella målen för äldrepolitiken som innebär att äldre ska:

  • Ges möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
  • Ges möjlighet att leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.
  • Åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.
  • Bemötas med respekt.
  • Ha tillgång till god vård och omsorg.
  • Ha rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Inom kommunen finns också föreningar som arbetar med frågor som rör exempelvis pensionärer och människor med olika typer av funktionsnedsättningar eller sjukdomstillstånd.