Städning av gator och trottoarer

Traktor som sopar gata

Vårstädning och sandsopning

På våren startar sopningen av våra vägar och cykelvägar. Under våren kommer ofta stora mängder hundbajs fram vilket skapar klagomål från allmänheten. Hundägare uppmanas att ta med avfallet hem i första hand och i andra hand lägga det i de papperskorgar som finns utplacerade längs gång- och cykelvägarna.

Veckostädning

Inom tätorterna Charlottenberg, Åmotfors, Koppom och Eda Glasbruk städas gång- och cykelvägar, vägar och allmänna ytor varje vecka. Efter helgen är oftast behovet störst.