Modersmål

Grundskolan

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i grundskolan. Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor, blankett som finns på kommunens webbplats.Kommunen gör sedan en inventering för att se hur många elever det finns, och undersöker möjligheten att hitta lämplig lärare.

Förskolan

I förskolan ges man inte modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan, men även där jobbar man med modersmål. Förskolan ska enligt Lpfö 18 ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har annat modersmål än svenska.