Föreningar, föreningsliv

Charlottenbergs byalags loppis på en Charlottadag

 


Eda kommun har drygt 150 föreningar som svarar för i stort sett allt fritids- och kulturutbud i kommunen. Det handlar om barn- och ungdomsföreningar, lokalhållande föreningar, kulturföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar och övriga föreningar.

Barn- och ungdomsföreningarna svarar årligen för ca 3 000
aktiviteter/sammankomster, dvs i snitt upp emot 8 aktiviteter per dag.

Vårt mål är att kunna erbjuda ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter. För att kunna upprätthålla, utveckla och förbättra fritidsutbudet krävs en fortsatt satsning på vidareutbildning av ledare inom föreningslivet.

Via knappen ovan kommer du åt kommunens föreningsregister där du även kan registrera din förening. Du kommer framöver även kunna boka lokaler och söka bidrag via tjänsten.