Pågående upphandlingar

Som kommun måste vi enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, och använder vi oss av upphandlingssystemet Mercell TendSign. Där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

upphandlingar

Upphandlingar som görs i Eda kommun samlas och annonseras i kommunens upphandlingssystem Mercell TendSign.


Vill du ha mer utförlig information, kanske för att lämna ett anbud? Eda kommun använder sig av TendSign som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. TendSign innehåller alla upphandlingsdokument och leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet, vilket ger en enklare och säkrare hantering av anbud. Det kostar ingenting för anbudslämnaren att använda TendSign.


Här kan du ta del av de upphandlingar som upphandlingsenheten Arvika/Eda planerar att annonsera under kommande året. Observera att detta är en preliminär plan, upphandlingar kan både utgå och tillkomma. Även namn, innehåll och upplägg i upphandlingarna kan förändras. Upphandlingsplanen uppdateras varje år.

Upphandlingsplan 2024