Överklaga upphandling

Är du som leverantör missnöjd med ett tilldelningsbeslut som Eda kommun som myndighet har tagit vad gäller en upphandling, har du rätt att överklaga beslutet.

Förvaltningsrätten i Karlstad är den domstol som handhar Eda kommuns ärenden. Observera att det är dit ni skall skicka ert överklagande, och inte till Eda kommun.

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad
tfn 054-14 85 00