Räddningstjänst

Räddningstjänsten

Viktigaste uppgiften för räddningstjänsten är att arbete för att hindra och bergänsa skador på människor, miljö och egendom. Eda kommun har en gemensam räddningstjänst med Arvika och Säffle kommun med huvudkontor i Arvika.

Som huvuduppgifter har räddningstjänsten att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Arbetet innefattar också att förebygga skador.

Detta sker genom att utföra brandsyn, tillsyn, samråd vid ny-, om- och tillbyggnad. Räddningstjänsten bedriver även en omfattande verksamhet genom extern utbildning. Räddningstjänstens arbetsmål är att innevånarna skall leva i ett säkert och tryggt samhälle.