Information vid kriser

Abstrakt illustration av tidning med människor och byggnader i kris

I samband med större olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur du snabbt kan få information eller kontakta olika myndigheter.

Vi försöker informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Det gör vi i första hand här på vår webbplats. Vi kan också dela information på vår Facebook-sida.

Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Här i Eda går VMA ut via radio och TV, sms till mobiler som befinner sig i området och via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

Andra viktiga informationskanaler

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

 • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
 • Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal som ger dig viktig information vid samhällsstörningar.
 • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
 • På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
 • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
 • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Om telefonin inte fungerar kan du ta dig till brandstationen för att ringa 112 från nödtelefonen där.
 • Information vid eventuella informationsplatser där du bor.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vänta med att dricka kranvattnet tills din kommun har meddelat att det är drickbart.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Obs! I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker.

Källa: Krisinformation.se/Halmstads kommun