VägRenhållning och snöröjning

Traktor som sopar gata

Om du har funderingar kring vägrenhållning och snöröjning av gator samt vägar är det på dessa sidor du kan hitta svar.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen ansvarar för väghållningen inom tätorterna med några undantag där Trafikverket är väghållare. Där kommunen är väghållare har man politiskt beslutat om vid vilka nederbördsmängder snöröjningen ska starta. 

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla rent, röja snö och halkbekämpa på din egen mark och på gångbanor (trottoarer) som ligger utmed din fastighet.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter kring renhållning och snöröjning kan du kontakta vårt medborgarkontor.