Namnsättning av gator, adresser

Skyltar med gatunamn

Vem ansvarar för adresser?

Kommunen ansvarar för adressättning både i tätort och på landsbygden. Lantmäteriet förvaltar adresserna i Fastighetsregistret medan kommunerna ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Adresser är viktigt för fungerande samhällsfunktioner såsom räddningstjänst, polis, ambulans samt leverans, men också för Skatteverkets folkbokföring.

Det är kommunens byggnadsnämnd som beslutar om adressättning. Plansektionen bereder ärenden kring adressättning och det är hit du ska vända dig vid ansökan om ny adress.

De adresser som kommunerna fastställer kallas för belägenhetsadresser. Inom tätorter består dessa utav ett gatunamn och ett adressnummer. På landsbygden brukar adressen bestå av bynamn och adressnummer eller ett gårdsnamn. Postnummer och postort beslutas av Postnord.

Hur söker jag ny adress?

Mer om hur du går tillväga för att ansöka om en ny adress hittar du här