Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av häckar och buskage i korsningar och vid utfarter. Som fastighetsägare kan du rädda liv genom att se till att buskar och häckar hålls nerklippta. Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

HAR DU TÄNKT PÅ DETTA?

Små barn kanske inte syns om din häck är för hög. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger eller sticker ut i gångbanan. Grenar kan skymma gatuskyltar som innebär att exempelvis räddningstjänsten får svårigheter att hitta fram. För att förhindra risker så finns här nedan information kring hur du bör sköta din häck, buskage eller liknande.

TOMT INTILL GATAN

Träd över gångväg, cykelväg eller bilväg ska klippas för rätt höjd. Över gångväg gäller minst 2,5 m, över cykelväg gäller minst 3,2 m och över bilväg gäller minst 4,6 m.
 Illustration växlighet intill gångbana

HÖRNTOMT

Om du har en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
Illustration växlighet i korsning

UTFART FRÅN TOMTEN

Vid utfart till gatan gäller att häckar ska vara som högst 0,8 m för att man ska se gång och cykeltrafikanter i god tid. Låg hastighet vid utfart gäller som alltid.
 Illustration växlighet vid garageinfart

VID NYPLANTERING AV HÄCK

Planera gärna redan när du planterar din häck och dina buskar. Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, medan häck- och buskplantor bör stå 60 cm innanför.
Illustration växlighet Illustration när det blir fel