Felanmälan

Allvarliga driftproblem

Allvarliga driftproblem anmäls till jourhavande larmcentral. Exempel på allvarliga driftproblem kan vara avsaknad av vatten, fel på vattnet, fel på fjärrvärmeanläggningen eller stopp i servisledning.

Synpunkter

Har du synpunkter eller mindre brådskande problem anmäler du detta till vårt medborgarkontor. Mindre brådskande problem kan vara synpunkter på sandning, snöröjning eller liknande. Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst.