Färdtjänst

Bil chaufför

Färdtjänst är endast till för dig som har tillstånd för färdtjänst. Tillstånd kan du beviljas om du har en funktionsnedsättning som är varaktig i minst tre månader och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Är du under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Ansökan om tillstånd för färdtjänst sker hos kollektivtrafikmyndigheten, Region Värmland, på avsett ansökningsformulär. Värmlandstrafik AB:s handläggare tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om tillstånd.

Har du tillstånd för färdtjänst kan du åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län. Resa ska ske från en geografisk punkt till en annan. Stopp eller uppehåll kan inte göras efter färdvägen. Samåkning med andra resenärer förekommer.

Kombinerad resa är en resa som genomförs med såväl färdtjänst som allmän kollektivtrafik. Alla som åker en kombinerad resa har rätt att ha med en medresenär/ledsagare som åker kostnadsfritt. Alla anslutningsresor till närmaste anpassade hållplats är kostnadsfria.

Resan beställs hos Värmlandstrafik AB på 0771-32 32 00, menyval 1.

Här kan du läsa mer om färdtjänst, ansökan och regler