Tobaksfria nikotinprodukter

Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Anmälan

Varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl tillfällig som permanent.

Ansvar

Vid försäljning ska lagen om tobaksfria nikotinprodukter följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer under 18 år och att ingen försäljning sker till någon som man misstänker kommer att förse personer som inte fyllt 18 år med nikotinprodukter. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att denne också ansvarar för att personalen känner till gällande regler, samt att rutiner för ålderskontroll finns.

Egenkontroll

Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska upprätta ett egenkontrollprogram. En kopia på egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen i samband med anmälan. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om försäljning sker till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsyn och avgift

Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter verksamheten så att lagkraven följs. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.