Tobak

Ny Tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar den nya Tobakslagen att gälla. Den nya lagen innebär att det kommer bli tillståndspliktigt att sälja tobaksvaror och du som säljer tobak måste då söka om tillstånd hos Miljösektionen. Tidigare har försäljning av tobaksvaror endast omfattats av anmälningsplikt. Om du har anmält att du säljer tobaksvaror till Miljösektionen i Eda kommun innan den 1 juli 2019 måste du lämna in en ansökan om tillstånd senast 1 november 2019. Om du avser att börja sälja tobaksvaror efter den 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos Miljösektionen. Du får inte börja sälja tobaksvaror först du får ditt tillstånd. Ansökan kan i vissa fall också avslås, dvs. att du inte beviljas ett tillstånd och därmed inte får sälja tobaksvaror. En ny taxa för området är under framtagande.

Ansökan finns tillgänglig via e-tjänst. Se länk längre ner.

Det säger den nya tobakslagen

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
  • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Det här gäller fram till sista juni 2019

Fram till sista juni gäller fortfarande de gamla reglerna. Du ska anmäla till Miljösektionen innan du påbörjar försäljning av tobaksvaror. Anmälan ska göras oavsett typ av försäljning tex. i butik, i automater, torghandel eller internethandel. Anmälan görs via hemsidan tillsynen.se eller via Eda kommuns e-tjänst för anmälan av tobaksförsäljning. Avgift för anmälan är 1980 kr. Du som har gjort en anmälan betalar sedan en avgift varje år på 1980 kronor för miljösektionens tillsyn. Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året efter anmälan.

Egenkontroll

Har du personal som arbetar åt dig med försäljningen måste du tala om för dem vilka regler som gäller för tobaksförsäljning. När du lämnar en anmälan om tobaksförsäljning ska du också lämna in en beskrivning av hur du ska göra egenkontroll och arbetssätt för att du ska kunna följa reglerna i tobakslagen.

18 års-gräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. Miljösektionen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg.