Tobak

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Ansökan om tobaksförsäljning

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter är skyldig att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd hos kommunen innan försäljningen börjar. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd hos kommunen. Tillstånden kan gälla tills vidare eller under en begränsad tidsperiod.

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) reglerar försäljningen av tobaksvaror. Kommunen har tillsyn över verksamheten som i Arvika och Eda kommuner sköts av alkohol- och tobakshandläggarna. Kommunen tar ut en ansökningsavgift och en årlig tillsynsavgift enligt gällande taxa.

Egenkontrollprogram

Näringsidkaren ska upprätta ett egenkontrollprogram för regelbunden uppföljning av säljverksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Det bör fortlöpande förnyas och förankras vid personalbyten eller andra förändringar i verksamheten.

Kopia på egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med ansökan om tobaksförsäljning eller vid förändring av programmet.