Skyltning

Skyltar i massor på köpcentrum

Planerar du att sätta upp nya skyltar, och undrar vad som gäller för just din fastighet?

Vill du ha råd och tips om placering och utformning?

Plansektionen på Eda kommun svarar gärna på frågor och ger upplysningar om bygglov, planbestämmelser och tolkning av planlagstiftningen.