Receptfria läkemedel

Den som vill bedriva försäljning av receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket. Kontrollen utövas av kommunen.

Anmälan

Innan du påbörjar försäljning av receptfria läkemedel så ska du ha lämnat in en anmälan till läkemedelsverket.

Kommunen kontrollerar försäljningsstället

Kommunen bedriver kontrollen av de försäljningsställen som finns anmälda i kommunen. För detta har kommunen rätt att ta ut en avgift som regleras i en taxa antagen av Kommunfullmäktige.