Hälsoskydd

Hälsoskydd finns för att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

I Eda kommun är Myndighetsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och Miljö- och byggavdelningen bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av myndighetsnämnden.

Detta arbete innefattar bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som skolor, förskolor, gym och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygieniska behandlingar så som fotvård, piercing, tatuering, solarier, fillers osv.

Informationen på dessa sidor riktar sig till dig som bedriver en verksamhet som omfattas av hälsoskyddets regler. Miljö- och byggavdelningen handlägger också bostadsrelaterande ärenden. Dessa ärenden handlar ofta om klagomål på tex fukt, mögel, temperatur, radon, störande lukter osv.