Folköl och ELEKTRONISKA CIGARETTER

Anmälan

För att få bedriva servering eller försäljning av folköl (öl 2,25-3,5 %) eller försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska en anmälan ha skickats in till kommunen innan du påbörjar din försäljning och/eller servering.

Folköl

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste ölförsäljning och ölservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det bestämmelser i alkohollagen som anger hur försäljning eller servering får gå till, samt krav på att butiken eller serveringen har ett egenkontrollprogram.

Den som bedriver försäljning eller servering av öl 2,25-3,5 %, så kallat folköl, är skyldig att anmäla det till den kommun där försäljningen sker. För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat.

Elektroniska cigaretter

Den lagstiftning som finns kring försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har ersatts av lagen (2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter. Detta innebär dock inte några större förändringar för området elektroniska cigaretter som fortsatt kommer att omfattas av anmälningsplikt.

Varje förpackning med e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Styckförpackningar med e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får produkten inte säljas.

Egenkontroll

Den som säljer eller serverar öl eller bedriver frösäljning av elektroniska cigaretter ska själv utöva särskild tillsyn över verksamheten, så kallad egenkontroll, enligt 5 kap. 5§ respektive 8 kap. 8§ alkohollagen respektive 5 kap. 17 § lag (2018:2088) om tobaksvaror och liknande produkter. För denna tillsyn ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan. Kommunen har i sin tillsyn över detaljhandeln särskild uppmärksamhet på hur egenkontrollen fungerar.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i din butik som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Avgift

En avgift tas ut vid anmälan av försäljning/servering av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För den som anmält försäljning/servering tas också en årlig tillsynsavgift ut enligt gällande taxa.