Medborgarskapsceremoni

Svensk flagga

Kommunfullmäktige har beslutat att en medborgarskapsceremoni ska anordnas varje år i samband med firandet av Sveriges nationaldag 6 juni på lämplig plats.

Kommunfullmäktiges presidium har uppdraget att tillsammans med en arbetsgrupp besluta om plats och utförandet av ceremonin. Kommunfullmäktiges ordförande eller annan som denne utser förrättar ceremonin.