Eda kommuns sociala stiftelse

Barnfamilj i solnedgång

Utdelningen ur stiftelsen ska "använda till stöd åt behövande personer i Eda kommun".

Följande förslag på utdelning har tagits fram med följande motiveringstanke; att i första hand prioritera barnfamiljer och i andra hand inköp av vardagliga basbehov eller stöd till fritidsaktiviteter och rekreation.

Annonsering sker i Arvika Nyheter, på kommunens hemsida samt i sociala medier.
Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av socialnämnden och sker årligen i juni.

Kriterier:

  • Du ska vara bosatt i Eda kommun
  • Du ska beskriva vad du är i behov av – vad pengarna ska gå till

2023-07-21

RELATERAD INFORMATION
Ansökan skickas in genom att använda
e-tjänsten eller den kan också skickas in till Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg.

Märk kuvertet med vilken stiftelse det gäller.

Anna Elmqvist
Sekreterare
tfn: 0571-28 147
anna.elmqvist@eda.se