Eda kommuns skolstiftelse

Utdelningen ur stiftelsen går till elever i årskurs 9 vid Hierneskolan och Gunnarsbyskolan.

Eleverna söker stipendier på respektive skola innan skolavslutningen, annonsering sker på skolorna. Skolexpeditionerna sköter utdelningen ur stiftelsen. Utdelning sker vid skolavslutningen.

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till barn och ungdom i Eda kommun för:

  • belöning till elev, som visat god kamratanda, skötsamhet eller berömvärd flit
  • stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
  • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands,
    studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik, konst, hantverk eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott, vid skola inom kommunen
  • förvärv av material med mera.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.