August Bromans donationsstiftelse

Utdelning ska ske till studerande inom Köla församling (ej grundskoleelever). Enligt testamentet ska utdelning ske till "mindre bemedlade studerande från Köla kommun eller det område som motsvaras av nuvarande Köla kommun".

Se karta här

Annonsering sker i Arvika Nyheter, på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av bildningsnämnden och sker årligen i november.

Kriterier:

  • Du är studerande på gymnasieskola eller högre
  • Du är bosatt i det område som tidigare var Köla kommun
  • Du har inte fått utdelning från August Bromans stiftelse tidigare

Skicka din ansökan med skolintyg till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg eller använd kommunens e-tjänst: ”Ansökan August Bromans donationsstiftelse” senast söndag 29 oktober 2023 för beslut i november.