Första linjen barn och unga

kille som sitter ensam

Om verksamheten

Första linjen för Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner är en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk. Personalen har sin anställning i Landstinget i Värmland som har linjeansvaret.

Verksamheten ska identifiera olika former av problematik och göra basala bedömningar. Men även kunna identifiera svårare former av psykisk ohälsa, riskmissbruk och snabbt remittera vidare till rätt instans.

Du har möjlighet att träffa första linjens personal på plats i Eda kommun vissa dagar.