Ångest

Symtom på stress, till exempel rädsla och oro, kan övergå i ångest. Ångest kan vara en ständigt närvarande känsla av en obestämd fara.

Ångest kan också vara en känslostorm som kommer plötsligt och kraftfullt. Det senare brukar man kalla panikångest. Ångestkänslan kan växa sig så stark att den tar ens energi och blir ett hinder i livet.

Om ångesten hindrar ett barn från att leva som vanligt, det vill säga gå i skolan, hålla ett föredrag eller sitta med i klassrummet, åka buss eller gå i affärer, så behöver barnet hjälp.

Följande symtom är vanliga vid ångest

  • Hjärtklappning
  • Tryck över bröstet/svårt att andas
  • Yrsel
  • Svettningar
  • Spända muskler
  • Torr i munnen eller klump i halsen
  • Stickningar i händerna