Ansvarsfördelning kommun och region

Händer som håller i pusselbitar

KOMMUNENS ANSVAR

Eda kommun ansvarar för sjukvård i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta, korttidsboende och daglig verksamhet. I ordinärt boende erbjuds sjukvård till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, gäller personer från 7 år och uppåt. Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Ibland delegeras vissa hemsjukvårdsinsatser till undersköterska eller vårdbiträde. Rehabilitering utförs av arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabassistent eller omvårdnadspersonal.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering av god kvalitet.

REGIONENS ANSVAR

Region Värmland ansvarar bland annat för öppenvård, vård på sjukhus, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Du hittar mer information om bland annat sjukhus och vårdcentraler på regionens webbplats och 1177 Vårdguiden.

Regionen har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

I närsjukvårdsteamet ingår läkare, sjuksköterskor och vårdadministratör. Vid behov kan du även få hjälp av personer med andra yrken, som till exempel fysioterapeut och dietist. Teamet har ett nära samarbete med din kommuns distriktssköterskor och biståndshandläggare och ibland gör alla hembesök tillsammans.

Regionen har en Patientnämnd för den sjukvård som regionen ansvarar för. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med din vård.