Servicedeklaration Tillgänglighet & Bemötande

Illustration bemötande

Kommunens ansvar

Kommunens personal ska vara tillgänglig för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa tillrätta. Som kommuninvånare är du alltid välkommen att kontakta kommunens politiker och anställda. Vårt mål är att du ska bli väl bemött i dina kontakter med oss. Vi strävar efter att uttrycka oss klart och tydligt i tal och skrift. Oavsett vem du söker kontakt med eller vilka av kommunens tjänster du nyttjar vill vi att du ska uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötände. 

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Att du bara behöver ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med rätt person som kan hjälpa dig. Finns vi inte på plats ringer vi upp dig.
  • Att vi besvarar eller bekräftar e-post inom 5 arbetsdagar.
  • Att vi försöker lägga besök på tider som passar dig. 

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
  • Att du talar om för oss vad du tycker om vår tillgänglighet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.