Servicedeklaration Karttjänster

Illustration karta

Kommunens ansvar

Vi tillhandahåller information om vilka ritningsprodukter och andra åtgärder som krävs i samband med bygglovsprövning av ny, om- och tillbyggnadsåtgärder.
Vi ansvarar också för ajourföring av Lantmäteriets rikstäckande adress- och byggnadsregister i Eda kommun.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Att kostnadsfritt få råd och upplysningar om våra karttjänster och vad vi kan hjälpa till med.
  • Att vi utför en kontroll för att försäkra oss om att innehållet i kommunens primärkarta stämmer överens med verkligheten när din beställning av nybyggnadskarta inkommit.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att vara ute i god tid.
  • Att förse planavdelningens bygglovshandläggare med nödvändig information för bygglovsprövningen.
  • Att utforma ritningar för i enlighet med kommunens riktlinjer och ritningsexempel.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på www.eda-se/synpunkter samt i Medborgarservice och hos den person eller verksamhet du haft kontakt med. Medborgarservice når du på 0571-281 00.

Kvalitet i Eda kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun. Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och
kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.