Servicedeklaration Försorjningsstöd

Familj framför en solnedgång

KOMMUNENS ANSVAR

Du har rätt till försörjningsstöd om du inte kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt. Du måste själv göra vad du kan för att försörja dig. Försörjningsstödet ska täcka dina grundläggande behov för livsmedel, boende, arbetsresor, hemförsäkring och övriga grundläggande behov i hushållet.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS?

  • En tydlig information om rätten till bistånd och hur en utredning går till.
  • Du kan nå oss på fastställda telefontider måndag-fredag.
  • Vi lyssnar till dig och dina egna förslag på lösningar.
  • Ett skriftligt beslut senast inom tio arbetsdagar, röda dagar och helger borträknat, från att din ansökan är komplett.

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?

  • Du lämnar oss de uppgifter vi behöver och kommit överens om för att kunna handlägga ditt ärende inom utsatt tid.
  • Du lämnar återbud om du inte kan komma på bokad tid.
  • Att du aktivt bidrar till att trygga din försörjning.
  • Du meddelar förändringar i din situation under den tid du har kontakt med oss.

För mer information om försörjningsstöd gå in på kommunens hemsida: www.eda.se/ekonomiskt_bistand eller ring på telefon 0571-281 00

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på www.eda.se/synpunkter samt i Medborgarkontoret och hos den person eller verksamhet du haft kontakt med. Medborgarkontoret når du på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/värdgrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.