För dig med funktionshinder

Bild på kvinna med taltidningsspelare

För dig som lider av synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller fysiska funktionshinder finns det stöd att få på biblioteket.

  • Boken-kommer är en tjänst för de som själva har svårt att ta sig till biblioteket. Dina böcker skickas kostnadsfritt hem till dig med posten. Har du synsvårigheter har du rätt att hyra en talboksspelare där kan du lyssna på dina böcker på skiva. Du kan även ta del av Talboken kommer-tjänsten där du lyssnar på dina talböcker på en talboksspelare eller surfplatta uppkopplad till internet. 
  • Taltidningen är en tjänst för tidningsprenumeranter som vill lyssna på sin dagstidning. Det finns möjlighet att låna en taltidningsspelare i två veckor på biblioteket. 
  • Lider du av läs- och skrivsvårigheter har du även rätt att få tillgång till talbokstjänsten Legimus där du kan lyssna på talböcker via app eller hemsida.

Ta kontakt med ditt närmaste bibliotek för mer information