Riksfärdtjänst

Järnvägsspår

Riksfärdtjänst innebär en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde. För att kunna nyttja riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan hos Värmlandstrafik AB:s handläggare. Kraven för att få tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas endast inom Sverige och utanför trafikområdet (Värmlands län). Tillstånd för resa med riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. Med färdsätt menas vilket färdmedel som får användas, men också regler för samåkning och för hur beställningen av resan ska gå till.

Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst, ansökan och regler.