Ledsagning

Utsidan av en buss

Färdtjänst / riksfärdtjänst med ledsagare eller medresenär

Ledsagare måste vara beviljat i ditt färdtjänsttillstånd. Ledsagares resa är kostnadsfri. Det är du själv som ska ordna med ledsagare, det är inte kommunens skyldighet. Ledsagaren måste stiga på och av på samma ställe som dig.

Endast i undantagsfall beviljas ledsagare vid resa med servicetrafikens fordon. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte vistelsen vid resmålet. Oftast görs bedömningen att du klarar att resa ensam, med stöd av transportören.

Den färdtjänstberättigade har rätt att ta med en (1) medresenär under resan. Begränsningar av antalet medresenärer gäller inte den färdtjänstberättigades barn (med barn avses i detta sammanhang personer som inte fyllt tolv år). Vid färdtjänstresa betalar medresenär samma pris som den färdtjänstberättigade.

Om resan sker med den allmänna kollektivtrafiken (buss, tåg) har en medresenär/ledsagare möjlighet att åka med utan kostnad. Du ska då legitimera dig med färdtjänsttillståndet till föraren innan resan påbörjas.

Linjetrafik med ledsagare

Har svårt att förflytta dig från ett fordon till ett annat på grund av funktionshinder så kan du få hjälp med ledsagning i linjetrafik med buss och tåg. Ledsagningen utförs av taxichaufför. Beställ på 0771-32 32 00.

Sjukresa med ledsagare eller medresenär

Har du ledsagare beviljat i ditt färdtjänsttillstånd får denna person resa med utan extra kostnad oavsett med vilket färdmedel du reser.

Om hela, eller delar av resan, görs med Värmlandstrafik AB:s ordinarie buss- och tågtrafik får du ta med en medresenär utan extra kostnad. Detta gäller även dig som inte har beviljats ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd.