Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är en service från kommunen till dig som bor i glesbygd, där det inte går några regelbundna buss- eller tåglinjer.

Kompletteringstrafiken får nyttjas av alla som bor i kommunen. Tanken är att du ska kunna använda den till exempel om du behöver åka till din centralort för att handla en gång i veckan. Läs mer i reglerna för just Eda kommun.

Värmlandstrafik AB har hand om beställningarna av resor, ring 0771-32 32 00, senast dagen innan du vill åka.