Folkhälsorådet

Hälsoplan 2020-2023 Röd stuga på en bergstopp med tallar runt.

Vad ansvarar folkhälsorådet för?

Folkhälsorådet är knutet till Kommunstyrelsen och består av både politiker och tjänstemän från kommunen. Även polisen, Eda vårdcentral, Edas ansvar och Friskvården i Värmland är representerade i rådet, som också fungerar som trygghetsråd.

Målet för rådets arbete är att främja hälsa och förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Folkhälsorådets uppgift är att ha kunskap om pågående folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att ytterligare förbättra folkhälsan.

Hälsoplan 2020-2023

Folkhälsorådets arbete sammanfattas i en Hälsoplan som nu har reviderats och fungerar som rådets styrdokument för 2020-2023. 

Planen utgår från de nationella folkhälsomålen och prioriterade områden är:

  • det tidiga livets villkor
  • kunskaper, kompetenser och utbildning
  • boende och närmiljö
  • levnadsvanor
  • kontroll, inflytande och delaktighet                                                       

Övriga representanter

Lasse Sjöberg, fritids- och kulturavdelningen
Catrin Anglid, miljöavdelningen
Lars Berndtsson, polisen Eda
Björn Alexandersson, Eda vårdcentral