Personligt ombud

Penna anteckningsblock telefon dator

Verksamheten med personligt ombud vänder sig till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, som har svårt att få vardagen att fungera och som har behov av stöd och service. Det kan till exempel innebära kontakt med kommunens socialtjänst, primärvård, psykiatri, försäkringskassa, arbetsförmedling eller annan myndighet. Det personliga ombudet har en fri ställning och är ingen myndighetsperson, kontakten med personligt ombud är kostnadsfri.

Det personliga ombudets arbetsuppgifter är till exempel:

  • Hjälpa till i kontakten med myndigheter.
  • Ansöka om till exempel kontaktperson eller god man.
  • Överklaga ett beslut.
  • Se till att olika insatser samordnas.
  • Bistå vid upprättandet av en vård- och stödplan.
  • Hjälpa till i kontakten med brukarorganisationer och andra föreningar som kan göra fritiden meningsfull.
  • Även arbeta uppsökande.

Verksamhetens uppläggning

I det västra distriktet ingår Arvika (basort för ombuden), Eda, Säffle och Årjäng.

Kontakt/ansökan

Tag kontakt med det personliga ombudet i västra distriktet. Det är viktigt att det är individens egen önskan, även då kontakten sker med hjälp av någon annan, till exempel närstående.